Jak poprzez teatr poznawać świat? -projekt teatralno – wychowawczy

Młodzież z klasy 2a humanistyczno- medialnej rozpoczęła trzecią edycję „Jak poprzez teatr poznawać świat?” Celem warsztatów, spektakli i spotkań eksperckich jest stworzenie młodym ludziom możliwości kontaktu z osobami pozornie tak innymi od nich, często wykluczonymi społecznie ze względu na wiek, brak sprawności fizycznej, chorobę. Ponadto dzięki działaniom projektowym kształtuje się w młodzieży empatię oraz przekonanie, że każdy punkt widzenia, każdy sposób patrzenia na świat może wnieść nowe wartości do naszego życia.

Projekt realizuje polonistka Monika Komisarczyk we współpracy z Wrocławskim Teatrem Współczesnym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej „Jak poprzez teatr poznawać świat? -projekt teatralno – wychowawczy”

Klasa dwujęzyczna – sprawdzian kompetencji językowych

Poniżej zamieszczamy informacje na temat zakresu materiału z języka angielskiego dla kandydatów i kandydatek ubiegających się o przyjęcie do klasy I dwujęzycznej oraz przykładowy test kompetencji z kluczem odpowiedzi. Przypominamy, że test kompetencji odbędzie się na terenie szkoły 7 czerwca o godz. 12.00 (60 min.). Przystępują do niego wszystkie osoby, które we wniosku rekrutacyjnym wskazują klasę dwujęzyczną jako I, II lub III wybór.

Czytaj dalej „Klasa dwujęzyczna – sprawdzian kompetencji językowych”