Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 Kamila Maczuga uczennica klasy III a Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. … Czytaj dalej Stypendium Prezesa Rady Ministrów