Rekrutacja 2021/22

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rekrutacyjną na rok szkolny 2021/22 oraz pobrania wniosku. Wniosek należy wydrukować i dostarczyć do liceum w godz. 8.00 – 15.00. UWAGA! Kandydaci i kandydatki do klasy 1d (dwujęzycznej), wskazujący tę klasę jako pierwszego, drugiego czy trzeciego wyboru, składają wnioski do 31 maja, a następnie 2 czerwca przystępują do testu kompetencji językowych.

Dalsze informacje poniżej:

Czytaj dalej „Rekrutacja 2021/22”

Klasa dwujęzyczna – sprawdzian kompetencji językowych

Poniżej zamieszczamy informacje na temat zakresu materiału z języka angielskiego dla kandydatów i kandydatek ubiegających się o przyjęcie do klasy I dwujęzycznej oraz przykładowy test kompetencji z kluczem odpowiedzi. Przypominamy, że test kompetencji odbędzie się na terenie szkoły 2 czerwca o godz. 12.00 (60 min.). Przystępują do niego wszystkie osoby, które we wniosku rekrutacyjnym wskazują klasę dwujęzyczną jako I, II lub III wybór.

UWAGA! Na terenie szkoły obowiązują maseczki. Sprawdzian zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Na test  może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Nie może się też na nim pojawić osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją. Podczas trwania sprawdzianu w szkole mogą przebywać tylko osoby biorące w nim udział oraz młodzież licealna, grono pedagogiczne i personel administracyjny.

Czytaj dalej „Klasa dwujęzyczna – sprawdzian kompetencji językowych”