Statut szkoły

W załączniku zamieszczamy treść Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy oraz treść aneksu z 20.04.2020r. Oryginały do wglądu znajdują się w szkole.