Rada Rodziców

Rada Rodziców – rok szkolny 2022/2023

adres mailowy: rada.rodzicow@lotrzebnica.pl

Przewodniczący – p. Łukasz Dumas

Z-ca Przewodniczącego – p. Beata Maczuga

Skarbnik – p. Daniel Słomski

Sekretarz – p. Mariusz Świtalski

Wpłaty na  Radę Rodziców prosimy kierować na konto: 14 9591 0004 2001 0000 0185 0001.

Przelew prosimy opisać wg wzoru: Nazwisko_klasa_RR

Dziękujemy!

Sprawozdania finansowe: