Dyrekcja

dyrektor – Magdalena Bielec-Janusiewicz

wicedyrektor – Joanna Majchrzak