Wymigaj się!

Dwugodzinne warsztaty w 2a z ekspertką języka miganego Madi Rostkowską zakończyły się stworzeniem wypowiedzi w nowym języku oraz poznaniem podstaw komunikacji pozawerbalnej. Uczennice i uczniowie klasy humanistyczno-medialnej uczestniczą w serii warsztatów związanych z rozumieniem świata ludzi niesłyszących w ramach projektu … Czytaj dalej Wymigaj się!

Jak poprzez teatr poznawać świat? -projekt teatralno – wychowawczy

Młodzież z klasy 2a humanistyczno- medialnej rozpoczęła trzecią edycję „Jak poprzez teatr poznawać świat?” Celem warsztatów, spektakli i spotkań eksperckich jest stworzenie młodym ludziom możliwości kontaktu z osobami pozornie tak innymi od nich, często wykluczonymi społecznie ze względu na wiek, brak sprawności fizycznej, chorobę. Ponadto dzięki działaniom projektowym kształtuje się w młodzieży empatię oraz przekonanie, że każdy punkt widzenia, każdy sposób patrzenia na świat może wnieść nowe wartości do naszego życia.

Projekt realizuje polonistka Monika Komisarczyk we współpracy z Wrocławskim Teatrem Współczesnym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej „Jak poprzez teatr poznawać świat? -projekt teatralno – wychowawczy”

STOP dezinformacji i fake newsom

Julia Katura i Amelia Mazurkiewicz z klasy 3ag humanistyczno-medialnej przeprowadziły dzisiaj serię zajęć warsztatowych dla klas pierwszych na temat umiejętności sprawdzania rzetelności informacji medialnych i podnoszeniu kompetencji w tym zakresie. Członkinie Szkolnej Grupy Praw Człowieka nr 108 przygotowały lekcje rówieśnicze w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego.

Czytaj dalej „STOP dezinformacji i fake newsom”

Wyjść poza ograniczenia…

„[…]jestem poetą i dzięki poezji miganej obalam […] stereotypy. Pokazuję Głuchym, że nie muszą się wstydzić swojego języka, że ich język potrafi skrywać naprawdę ogromne bogactwo i stanowić wyzwanie. Pokazuję słyszącym, że w języku migowym można tworzyć rzeczy, których nie sposób w języku polskim, a przynajmniej w takiej formie jak w poezji migowej.” – powiedział Adam Stoyanov w wywiadzie udzielonym w grudniu 2021r. (https://www.dwutygodnik.com/artykul/9841-slychac-wiecej.html) Młodzież z klas 1d, 3c, 3d, 3ag, 3bg obejrzałą w piatkowy wieczór performens artysty na scenie Wrocławskiego Teatru Współczesnego w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego – projektu realizowanego w szkole od kilku lat na przełomie lutego i marca. Poniżej relacje uczniów i uczennic oraz zdjęcia:

Czytaj dalej „Wyjść poza ograniczenia…”