Brązowa Szkoła 2023

Pragniemy z radością ogłosić, że w tegorocznym XXV Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy po raz kolejny wyróżnione zostało BRĄZOWĄ TARCZĄ. Na tytuł honorowy „Brązowej Szkoły 2023” pracowali wspólnie nauczyciele i uczniowie.  Dziękujemy!

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).  

Na wysokie miejsce w rankingu złożyły się  wysokie wyniki egzaminów maturalnych, dzięki którym nasi absolwenci kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Otrzymany tytuł potwierdza dobrą jakość pracy naszej szkoły, jest też  motywacją dla obecnych uczniów do pokonywania swoich słabości i osiągania sukcesów.