Przystań Dobrej Komunikacji rozdała dyplomy ukończenia kursu języka polskiego

Przystań Dobrej Komunikacji to społeczna inicjatywa realizowana z inicjatywy profesorki Uniwersytetu Wrocławskiego, pani Agnieszki Małochy, przy współudziale polonistki Moniki Komisarczyk, germanistek Małgorzaty Opałki i Pauliny Kolińskiej, romanistki Magdaleny Walickiej – Klimiuk oraz studentki polonistyki Jagody Błaszczyk. Z ludzkiej potrzeby pomagania powstał projekt w postaci kursu języka polskiego dla 169 dorosłych i młodzieży z Ukrainy, odbywający się w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy, w ramach współpracy z prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców dla Trzebnicy, panem Sławomirem Ćwikłą, przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Starosty p. Małgorzaty Matusiak.


Działania od 17 marca do 23 czerwca2022r. nie przyjęłyby takiej formy i rozmachu, gdyby nie pomoc następujących osób: p. Małgorzaty Kolińskiej, prezeski Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy, p. Kamili Możdżeń-Berbeć, dyrektorki Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy, p. Iwony Kurowskiej, sekretarz Powiatu Trzebnickiego, p. Bogumiły Łukaniec, konsultantki kryzysowej Active Mind, p. Sławomira Komisarczyka, współwłaściciela firmy BiK computer, p. Lucyny Lasoty, polonistki, p. Magdaleny Szymańskiej, dziennikarki z „Nowej-gazety trzebnickiej”, p. Amelii Skóry, p. Malwiny Rosiak, p. Lili Krupy i p. Kajetana Szewczyka.
Działania PDK wsparli również Fundacja Netto w ramach programu „Sąsiedzka pomoc” oraz osoby o szczodrym sercu poprzez zrzutkę.pl.

Ogromnie dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały nas dobrym słowem, czynem i materialnie!

Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność. Konfucjusz