Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów 2022r.

29 kwietnia 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów LO.

Wśród wielu nagród, wyróżnień i prezentów, wręczone zostało Stypendium Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy, wieloletniego dyrektora szkoły Władysława Zięby. Stypendium wraz z okolicznościowym medalem otrzymała laureatka tytułu Primus Inter Pares Daria Nooitgedagt. Uczennica wyłoniona spośród wielu kandydatur podczas Rady Pedagogicznej szkoły – za wyjątkowe osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie i sukcesy pozaszkolne. Powyższe stypendium od kilku lat sponsoruje zarząd STW w Bolesławcu z p. prezesem Ryszardem Machem.

Ważnym wydarzeniem Dnia Absolwenta było również zasadzenia kolejnego Drzewka Absolwenta na terenie szkoły. Inicjatywę sadzenia drzew przez maturzystów zapoczątkowała i kontynuuje członkini SAPLO- Bogumiła Łukaniec z uczennicami, które realizowały projekt w roku szkolnym 2020/2021.

Przy udziale najmłodszych absolwentów, dyrekcji szkoły Kamili Możdżeń-Berbeć, Moniki Komisarczyk, Joanny Majchrzak, przewodniczącego Zarządu Powiatu Roberta Adacha oraz prezes SAPLO Małgorzaty Kolińskiej dokonano ,,odpakowania” prezentu ufundowanego przez Stowarzyszenie. Ławeczka Absolwenta/Absolwentki zamontowana przed wejściem do szkoły to dar dla młodzieży i pracowników szkoły.

Ponieważ od Gminnego Centrum Zdrowia do Cmentarza Komunalnego, brak miejsca do zatrzymania się i odpoczynku, mamy nadzieję, że ławeczka będzie przystankiem i miejscem wytchnienia również dla przechodniów.

Zarząd SAPLO