Obchody Konstytucji 3 Maja

uczczono, składając wieńce pod trzebnickimi pomnikami. W uroczystościach udział wzięła dyrekcja szkoły, obecni byli także Poczet Sztandarowy wraz z opiekunem SU oraz delegacja klasy 1a.