Warsztat badawczy

Grupa osób z klasy 3ag uczestniczyła w warsztacie badawczym, który przeprowadził trener z Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy Michał Tragarz. W trakcie spotkania zbadano poziom wiedzy oraz zmianę postaw i zachowań u uczniów i uczennic po trzech lat ich działań na obszarze edukacji globalnej.

Dzięki rozmowom z młodzieżą, dyrektorką szkoły – K. Możdżeń-Berbeć, koordynatorką projektów młodzieżowych -M. Komisarczyk (także w kilku innych szkołach w Polsce) dopracowane zostaną programy Centrum Edukacji Obywatelskiej tak, by w jeszcze większy sposób odpowiadały na potrzeby młodych ludzi, szkół i współczesnego świata w zakresie edukacji globalnej i ekologicznej.