Uniwersytet SWPS

 W poniedziałek 14.03.2022 chętne osoby z klas 3ag, 3dg, 3a, 3d, 3e i 2a wybrały się na spotkanie zorganizowane przez Uniwersytet SWPS. Celem wyjazdu było nie tylko zwiedzenie budynku potencjalnego miejsca dalszej nauki, ale także udział w spotkaniach psychologicznych. Warsztatowo opracowaliśmy tam dwa tematy: ,,Hejt i dyskryminacja” i ,,Szacunek do siebie. Poczucie własnej wartości”.

Myślę, że wartości przekazane nam podczas tego wyjazdu zostaną z nami na dłużej – nie były to puste informacje, lecz wartościowe rady i wskazania, jak możemy zdrowo radzić sobie z niektórymi trudnościami.


Karolina Zawadzka