Teatralnie o poezji Różewicza

Młodzież z klas 3d, 3ag, 1d, 3c i 3bg uczestniczyła w warsztatach na temat performansu „W tłumaczeniu” na podstawie poezji Tadeusza Różewicza. Zajęcia poprowadziła edukatorka, pani Katarzyna Migdałowska z Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Spotkanie odbyło się w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego. Bezpłatny warsztat teatralny oraz przedstawienie to efekt zaproszenia naszej szkoły do udziału w projekcie, którego grantodawcą są Komisja Europejska i Wrocławski Teatr Współczesny. Poniżej zdjęcia i relacje uczniów i uczennic:

W czwartek 3 marca w naszej klasie odbyły się zajęcia teatralne prowadzone przez Panią
Katarzynę Migdałowską, która przyjechała do nas z samego Wrocławskiego Teatru
Współczesnego. Zajęcia bardzo mi się podobały nie tylko przez wzgląd na ciekawy temat
ale także na formę, w jakiej zostały one przeprowadzone. Zostaliśmy podzieleni na
kilkuosobowe grupy. Zadaniem każdej było zinterpretowanie i przedstawienie w formie
krótkiej sceny jednego wylosowanego wiersza Tadeusza Różewicza. Na początku wydawało
się to dosyć proste, już kiedyś robiliśmy coś podobnego. Wtedy dowiedzieliśmy się że w
naszej scenie nie możemy używać żadnej formy dźwięku, co mocno skomplikowało nam
zadanie. Ale między innymi dlatego zajęcia te były dla mnie tak ciekawe, stawiały przed
nami możliwość doświadczenia trudności, z którymi na co dzień ma kontakt Adam Stoyanov,
głuchy poeta i aktor, który gra główną rolę w spektaklu „W tłumaczeniu”, na który wybieramy
się 4 marca.

AT

Wczorajsze warsztaty z edukatorką teatralną były bardzo ciekawe. Mieliśmy za zadanie
przeczytać teksty Różewicza i później je przedstawić. Utrudnieniem było to, że nie mogliśmy
używać słów, wydawać żadnych dźwięków. Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ
musieliśmy wykazać się kreatywnością i umieć dobrze zagrać, aby reszta osób zrozumiała
co właśnie widzi. Uważam, że takie warsztaty są potrzebne, aby jadąc do teatru na taki
rodzaj przedstawienia wiedzieć, jaki to trud i ile aktor musi się napracować, aby przekazać
główny sens spektaklu.

AD

Na wczorajszych warsztatach teatralnych mieliśmy przyjemność wcielić się w aktorów którzy odgrywają role zawarta we fragmentach wierszy Tadeusza Różewicza. Odgrywając role, nie mogliśmy wydawać żadnych dźwięków tak jak aktor ze sztuki, na którą pojedziemy w piatek. Pomysł na te zajęcia był wspaniały, bo wprowadzał do spektaklu.

SP

3 marca mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach z Panią Katarzyną Migdałowską. Były to jedne z ciekawszych warsztatów w jakich brałam udział. W odróżnieniu do większości spotkań w jakich do tej pory braliśmy udział, lekcja ta nie miała formy wykładów. Czytaliśmy oraz interpretowaliśmy wiersze Różewicza, a następnie przedstawialiśmy naszą interpretację za pomocą aktorstwa, nie używając przy tym słów. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. 

RM

Na wczorajszych warsztatach teatralnych mieliśmy szanse wspólnie w grupach interpretować wiersz. Według ustalnej analizy tekstu prezentowaliśmy krótkie sceny bez użycia słów. Zajęcia pokazały jak trudno bez dźwięku przekazywać informacje. Jednocześnie udowodniło to, że każdy interpretuje podobnie, ale nie w ten sam sposób. Warsztaty pozwoliły na pozananie wielu wierszy Tadeusza Różewicza. Zajęcia działały w twórczy i pomysłowy sposób.

PW

Zajęcia warsztatowe z panią Katarzyną Migdałowską były interesujące. Podobał mi się pomysł na wcielenie się w rolę osoby niepełnosprawnej będącej aktorem, aktorką. Nie do końca jestem przekonana co do formy, ponieważ myślę, że jedno ćwiczenie teatralne by w zupełności wystarczyło, drugie było już nużące i nie wzbudzało takiego poruszenia co pierwsze. Natomiast wiersze Tadeusza Różewicza pobudzały wyobraźnie i dawały wiele możliwych  tropów interpretacyjnych. 

KZ

Po warsztatach z Panią Katarzyną Migdałowską dowiedziałam się jak ciężko wyrażać emocje bez słów. Podczas odgrywania scenek niesamowicie ciężko było nam wymyślić jak pokazać to bez słów. Z tego względu myślę, że powinnismy uczyć się przynajmniej podstaw języka migowego, aby osobom głuchoniemym było prościej w społeczeństwie.

KK

Podczas warsztatów z Panią Katarzyną Migdałowską przedstawialiśmy różne wiersze
Tadeusza Różewicza. Byliśmy podzieleni na grupy, każda wylosowała wiersz z puli która
przygotowała Pani organizatorka. Naszym utrudnieniem było to, że nie mogliśmy używać
słów. Było to ciekawe doświadczenie, które pokazało nam, że osoby nieme również mogą
być aktorami.

KS

Warsztaty teatralne prowadzone przez Panią Katarzyną Migdałowską poruszyły ważny temat przekazu emocji, myśli bez użycia najprostszej formy komunikacji- słów. Prostota próby udowodnienia możliwości mowy ciała przyniosła efektywne rezultaty. Teza narzucona na początku spotkania została całkowicie udowodniona. 

VM

Po wczorajszych warsztatach z Panią Katarzyną Migdałowską pierwszy raz doświadczyłem
odgrywania scen z wierszy Tadeusza Różewicza bez użycia mowy. Było to ciekawe
doświadczenie, lecz trochę trudne i trzeba było improwizować. Warsztaty mi się podobały,
tak jak właściwie większość warsztatów z Panią Katarzyną były interesujące i jak przy
każdym spotkaniu nabrałem nowego doświadczenia.

PM

Warsztaty teatralne były ciekawe, mimo że było o czymś, o czym wiedziałem, to wyniosłem dużo nowych rzeczy. Przede wszystkim dowiedziałem się jak łatwo, a zarazem trudno przekazać coś bez użycia dźwięku. Łatwo ponieważ większość rozumie co np. pokazujemy, a trudno ponieważ mimo zrozumienia, np. wspomnianych gestów, nie rozumie przekazu.

MC

W czwartek 3 marca naszą grupę odwiedziła p. Katarzyna Migdałowska. Przeprowadziła z nami warsztaty teatralne zawierające kilka ćwiczeń interpretacyjnych. Pracowaliśmy z wierszami Różewicza i mieliśmy za zadanie przenieść naszą interpretację na grę aktorską, w której nie mogliśmy używać dźwięków. Warsztat miał nas przygotować i wprowadzić nieco do spektaklu „W tłumaczeniu”, który będziemy oglądać 4 marca. 

KO

Koordynatorki TKJP – Monika Komisarczyk, Kamila Możdżeń-Berbeć