Warto działać

24 lutego przedstawiciele i przedstawicielki Szkolnych Grup Praw Człowieka oraz Grup Lokalnych spotkali/ły się z nową dyrektorką Amnesty International, Anną Błaszczak-Banasiak. Tematem rozmowy była sytuacja w Ukrainie, kierunki rozwoju stowarzyszenia, rola młodych ludzi w życiu społecznym, przestrzeganie praw człowieka na różnych obszarach życia. SGPC nr 108 reprezentowała Amelia Mazurkiewicz.