Podsumowanie akcji charytatywnej na rzecz Gródka Podolskiego

W związku z zakończoną akcją charytatywną „POMOC DLA DOMU OPIEKI W GRÓDKU PODOLSKIM”, chciałbym złożyć w imieniu własnym, a przede wszystkim w imieniu wszystkich obdarowanych najserdeczniejsze podziękowania Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Uczennicom i Uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy,

 

Dzięki Waszemu wsparciu udało się łącznie zebrać, a następnie dostarczyć potrzebującym 775 kg. darów (w tym:

211 kg środków czystości,

 340 kg żywności

oraz 224 kg tekstyliów),

 a także 2290,82 PLN.

Akcję wsparli także: Kierownictwo i Właściciele PSB Mrówka w Trzebnicy, ks. Andrzej Uruski, oddział CARITAS w Trzebnicy, a także anonimowi Darczyńcy.

To dzięki Wam, Drodzy Ofiarodawcy, osoby potrzebujące otrzymały tak potrzebną im pomoc, dzięki której możliwe będzie godne przeżywanie wieku podeszłego.

Na ręce Dyrekcji Szkoły zostały przekazane osobiste i ciepłe słowa podziękowania, które zostały przesłane z Domu Opieki na Ukrainie.

Z wyrazami głębokiej wdzięczności

Paweł Januszewski – inicjator zbiórki