Działajmy razem! To nasz wspólny świat

Hasło tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej zachęca do aktywności i szerszej perspektywy rzeczywistości, która nas otacza. W szkole zaplanowano warsztaty rówieśnicze, grę terenową „Koło sprawiedliwej czekolady”, festiwal internetowy połączony z grą „Świat w szkole, szkoła w świecie”, interaktywne webinaria i warsztaty z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polską Akcją Humanitarną oraz projekcje dokumentów i filmów fabularnych o tematyce związanej z migracjami, zmianami klimatycznymi, równością płci oraz sprawiedliwym handlem.

Młodzież z klasy 3ag humanistyczno-medialnej przygotowała plakaty z informacjami o TEG, pary aktywistów i aktywistek poprowadzą od poniedziałku także zajęcia dla klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.

Od środy 10 listopada trwają już zajęcia poświęcone tematyce uchodźczej. Uczestniczyły w nich klasy 3ag, 1b i 2d. Warsztaty poprowadziły Klaudia Grodzicka, absolwentka liceum oraz Ewa Kania i Kamila Zjawin z 3ag.

Koordynatorką TEG jest Monika Komisarczyk.