Liceum Szkołą Humanitarną

Nasze liceum otrzymało zaszczytny tytuł Szkoły Humanitarnej przyznawany przez Polską Akcję Humanitarną na okres dwóch lat. Ubiegaliśmy się o niego wraz z 15 innymi szkołami z całej Polski. Warunkiem otrzymania tytułu było m. in. uczestniczenie młodzieży w rocznym projekcie „Szkoła Humanitarna – krytycznie i globalnie”, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, wykonywanie różnych zadań i działań w przestrzeni szkolnej.

Program PAH funkcjonuje od 18 lat i do tej pory certyfikat udało się otrzymać zaledwie 253 szkołom.

W bieżącym roku szkolnym zadania projektowe realizowała klasa 2ag humanistyczno-medialna, a koordynatorkami były Monika Komisarczyk i Małgorzata Szypulska.

Program zaprojektowano głównie z myślą o nauczycielach i nauczycielkach, którzy chcieli uatrakcyjnić godziny wychowawcze oraz działać z uczniami i uczennicami. Idea programu to kształtowanie postawy solidarności, otwartości i szacunku dla ludzi z różnych miejsc na świecie oraz o różnorodnych poglądach. Na zajęciach podejmowano aktualne społecznie tematy i analizowano je w kontekście edukacji globalnej.  

Szczególny nacisk położono na kompetencje kluczowe. Młodzież pracowała nad doskonaleniem rozwoju umiejętności krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, zwłaszcza kreowaną przez media. Głębiej zastanawiała się także nad globalnymi współzależnościami i naszą odpowiedzialnością za to, jak wygląda świat. Przez cały rok na spotkaniach i warsztatach poruszano m.in. tematy kryzysu klimatycznego, nierówności, rasizmu, odpowiedzialnej konsumpcji i aktywnych działań na rzecz globalnych wyzwań (wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju).

Uczennice i uczniowie kl. 2ag mimo pandemii i niecodziennych warunków pracy świetnie sprostali licznym wyzwaniom i zasłużyli na wielki brawa.