Akcja PAH Zamiast kwiatka niosę pomoc

Młodzież z klasy 2ag wraz z Samorządem Uczniowskim serdecznie zachęca koleżanki i kolegów do przyłączenia się do akcji PAH „Zamiast kwiatka niosę pomoc” związanej z pomocą humanitarną dla Somalii. Szczegóły pod linkiem: www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/zamiast-kwiatka.

Akcję w ramach projektu Szkoły Humanitarnej promują: klasa 2ag oraz opiekunki Monika Komisarczyk i Małgorzata Szypulska.