Niebezpieczeństwo milczenia

Lekcję rówieśniczą w ramach projektu Szkoły Humanitarnej na temat postaw i wartości przeprowadziły Ewa Kania i Katarzyna Łabik, uczennice klasy 2ag.

Dziewczyny przygotowały filmik z wystąpieniem Clinta Smitha pt. „The danger of silence” podczas TED oraz pracę z podziałem na grupy. Podsumowanie tematu o sposobach reagowania na przemoc werbalną i niewerbalną obejmowało zarówno komentarze z działań zespołowych, jak i dodatkowe uzupełnienie wypowiedzi przez prowadzące.

Zajęcia odbyły się z cyklu lekcji przygotowywanych w projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej pt. Szkoła Humanitarna – krytycznie i globalnie.

Koordynatorka: Monika Komisarczyk, polonistka

Współpraca: Małgorzata Szypulska, germanistka, wychowawczyni klasy 2ag