Zrozum celebryckie imby

W warsztacie na temat poprawności politycznej i jej powodów oraz odpowiedzialności za słowo ciążącej na celebrytach i celebrytkach wzięła udział młodzież z klasy 2ag w ramach projektu Szkoły Humanitarnej.

120 minut pracy w grupach i na forum w formie krytycznej analizy różnych sytuacji z życie popularnych osób i ich wypowiedzi to propozycja edukacyjna trenerek PAH. Dzięki temu spotkaniu uczniowie i uczennicy mieli sposobność rozważenia zagadnienia mocy słowa, wiarygodności gestów i zachowań, prawdziwości intencji. Pouczające doświadczenie, które wyposaża młodzież nie tylko w wiedzę, ale także w umiejętności krytycznego oglądu współcześnie tworzonych przekazów medialnych kierowanych do młodych ludzi.

Koordynatorka projektu: Monika Komisarczyk, polonistka

Współpraca: Małgorzata Szypulska, wychowawczyni kl. 2ag, germanistka