Jeśli człowiek jest dobry, to dlaczego prowadzi wojny?

Odpowiedzi na takie pytanie poszukiwała młodzież z klas IIIa i IIIb podczas warsztatów online przeprowadzonych przez edukatorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tytuł zajęć „Auschwitz nie spadło z nieba” jest cytatem z przemówienia wygłoszonego przez prof. Mariana Turskiego podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Uczniowie i uczennice analizowali procesy historyczne, polityczne i socjologiczne, które doprowadziły do powstania obozów Zagłady. Pomocne były materiały multimedialne ilustrujące model piramidy Gordona Allporta wyjaśniający, dlaczego drobne sytuacje niechęci mogą się zmienić w akty przemocy, którą trudno powstrzymać.