Młodzi w akcji +

Zapraszam Was do aktywności i radości w doskonaleniu i zdobywaniu kompetencji, poprzez realizacje wybranego projektu społecznego dotyczącego naszego środowiska:

1.sztafeta dyskusji, czyli debatujemy o sprawach lokalnych

2. reportaż po sąsiedzku, czyli zamieniamy się w dziennikarzy i dziennikarki,

3. warsztaty przyszłościowe, czyli myślimy o tym, jak może wyglądać w przyszłości nasza okolica.

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje:

 • wykład inauguracyjny dr hab. Adama Bodnara, prof. Uniwersytetu SWPS, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
 • warsztaty wspierające realizację projektów zespołowych,
 • kurs e-learningowy z zakresu rozwijania kompetencji liderskich, umiejętności dyskutowania oraz wyszukiwania informacji,
 • wykłady oraz webinaria dla uczniów i nauczycieli, prowadzone przez wybitnych wykładowców z Uniwersytetu SWPS,
 • konferencję podsumowującą projekt w czasie której wszystkie zespoły zaprezentują efekty swojej pracy,
 • Letnią Szkołę Demokracji – 3-dniowy obóz  (realizowany zdalnie lub stacjonarnie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej) poświęcony warsztatom i wykładom nt. aktywności obywatelskiej, 
 • otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje:

 • wykład inauguracyjny dr hab. Adama Bodnara, prof. Uniwersytetu SWPS, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
 • warsztaty wspierające realizację projektów zespołowych,
 • kurs e-learningowy z zakresu rozwijania kompetencji liderskich, umiejętności dyskutowania oraz wyszukiwania informacji,
 • wykłady oraz webinaria dla uczniów i nauczycieli, prowadzone przez wybitnych wykładowców z Uniwersytetu SWPS,
 • konferencję podsumowującą projekt w czasie której wszystkie zespoły zaprezentują efekty swojej pracy,
 • Letnią Szkołę Demokracji – 3-dniowy obóz  (realizowany zdalnie lub stacjonarnie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej) poświęcony warsztatom i wykładom nt. aktywności obywatelskiej, 
 • otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w projekcie

Przez wzgląd na sytuację epidemiczną całość realizacji projektu została przygotowana w formie online. 

Najważniejsze informacje organizacyjne

Czas trwania projektu:

 • marzec – czerwiec 2021

Kto może się zgłosić?

 • młodzież w przedziale 14-19 lat, ze wszystkich typów szkół

Ile osób może liczyć zespół?

 • 4 osoby – 1 nauczyciel/nauczycielka oraz 3 uczniów/uczennice, 

Co zrobić, aby pomyślnie ukończyć program?

 • opiekun zespołu wraz z uczniami wypełnia i przekazuje organizatorom całą obowiązkową dokumentację (zgodnie z wytycznymi organizatorów, które będą podawane na bieżąco przy każdym etapie programu),
 • członkowie zespołu uczestniczą w obligatoryjnych częściach programu (oznaczonych w harmonogramie).

Do kiedy można się zgłosić?

 • do 8 lutego 2021 (ostateczny termin nadesłania dokumentacji w wersji elektronicznej)

Jak można się zgłosić?

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/