Auschwitz nie spadło z nieba…

W 76. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, czyli dzisiaj, klasa 3d uczestniczyła w warsztatach Muzeum POLIN tłumaczących model piramidy Allporta i pozwalających zrozumieć kolejne etapy Zagłady(Shoah) Żydów i Żydówek. Organizatorka: Monika Komisarczyk

Poniżej relacje uczniów i uczennic:

Warsztaty dotyczyły dehumanizacji Żydów przed jak i w czasie trwania II wojny światowej. Przedstawiona została piramida nienawiści Gordona Allporta. Na jej podstawie omówione zostały sposoby i rodzaje działań jakie stosowała niemiecka władza aby upokorzyć i pokazać jak wielkie zagrożenie niesie za sobą naród Żydowski.

Takie praktyki miały za zadanie stworzenie wroga, którego w razie niepowodzeń czy to rządu czy innej niekorzystnej sytuacji można obarczyć było winą.

Z całego spotkania wywnioskowałem bardzo ważny wniosek. Jest on już mi zanany, ale jak najbardziej warty przypomnienia i dużej uwagi.

Wszyscy jesteśmy ludźmi. Niezależnie od poglądów, wierzeń powinniśmy szanować siebie nawzajem, ponieważ razem stanowimy społeczeństwo i nigdy nie wiadomo czy nas samych nie spotkał taki sam los. Dziękuję za zorganizowanie spotkania.

PF

Na dzisiejszej lekcji bliżej zapoznałem się z pojęciem „nienawiści”, a także poznałem genezę nienawiści do rasy żydowskiej oraz co robić by wydarzenia te się nie powtórzyły.

 PS 

Lekcja rozpoczęła się interpretacją stwierdzenia „Auschwitz nie spadło z nieba”, doszliśmy do konkluzji, że trwające od 1939 nie wzięły się znikąd. Ławki z zakazem siadania dla żydów lub pływalnie z tym samym ograniczeniem były jednymi z licznych zwiastunów tej tragedii. Ta dyskryminacja posuwała się do przodu z coraz to bardziej uciążliwymi ograniczeniami dla ludności żydowskiej, takimi jak zakaz wstępu do parków, miast lub plakaty obśmiewające żydów. Ta nietolerancja doprowadziła do licznych aktów przemocy oraz niszczenia żydowskiego dorobku kulturowego. Lekcja zakończyła się przesłaniem głoszącym, że trzeba chronić prawa mniejszości i reagować na okrucieństwo, aby historia się nie powtórzyła.

SS

Warsztaty, w których braliśmy dzisiaj udział były ciekawe ponieważ nie były one standardowe.  W odróżnieniu od innych warsztatów, które miałem możliwość przesłuchać, w tym nie usłyszeliśmy ogromnej ilości dat oraz szczegółowych opisów wydarzeń historycznych. Pracowniczka Muzeum Polin próbowała przedstawić nam swoją wiedzę w oryginalny sposób.  Zamiast odtworzyć szczegółowo wydarzenia wolała sprowokować nas do myślenia, a sama skupiła się na uświadomieniu nam w jaki sposób nienawiść do Żydów narastała wśród nazistów.  Uważam, że te zajęcia zostały poprowadzone z niezwykłą starannością, i  z pomysłem. Żałuję jedynie, że pomimo starań są osoby, które nawet nie próbowały tego docenić . 

MC

Warsztaty online „Auschwitz nie spadło z nieba” w Muzeum Polin były bardzo wartościowym doświadczeniem. Była to interesująca, i jednocześnie zatrważająca, lekcja historii połączona z nauką o tym jak żyć we współczesnym świecie, by nie dopuścić do takiego okrucieństwa, wobec drugiego człowieka, jakie miało miejsce w czasie ll Wojny Światowej. Udział w tych warsztatach jeszcze bardziej umocnił moje przekonanie o tym, jak ważny jest szacunek, równość i tolerancja w życiu. Wartości te powinny być ważne dla każdego z nas, ponieważ każdemu należy się szacunek bez względu na pochodzenie, poglądy czy przekonania. Warsztaty „Auschwitz nie spadło z nieba” skłoniły mnie do refleksji związanych z tym, że zachowanie każdego z nas ma niebagatelny wpływ na ludzkość, ponieważ ogromne zło i okrucieństwo, może mieć swój zalążek w głowie jednego człowieka, a skutki tego mogą być tragiczne.

DW

Pierwszą nową rzeczą jaką się dowiedziałam była Piramida Nienawiści wg Gordona Allporta, na którą składają się mowa nienawiści, wykluczanie, dyskryminacja, akty przemocy oraz eksterminacja, do tej pory nie wiedziałam, że  istnieje taka piramida. Wiedziałam, że Żydzi i inne mniejszości narodowe są źle postrzegane i traktowane, ale nie spodziewałam się, że powstała  piramida manifestacji uprzedzeń i nienawiści. Wypowiedź Mariana Turskiego najbardziej mnie zaciekawiła, jest to człowiek, który na własnej skórze przeżył to wszystko i przestrzega, że nie możemy być obojętni, bo takie Auschwitz może powstać wszędzie, nie tylko w Niemczech.

PO

Zajęcia z przedstawicielką Muzea POLIN były bardzo ciekawe. Uświadomiły mi, jak ważne jest dbanie o prawa każdej społeczności – czy mniejszości narodowych czy etnicznych, gdyż bez tego łatwo o problemy w państwie na tle rasowym i etnicznym. Uważam, że powinniśmy dbać o siebie wzajemnie. Nie bądźmy obojętni na krzywdę innych! Te zajęcia skłoniły nas do refleksji na temat prześladowania członków innych ras, nacji, wyznań oraz osób głoszących inne poglądy. Dyskryminacja nie zniknęła z zakończeniem II wojny światowej – ona istnieje nadal i powinniśmy jej przeciwdziałać, bo parafrazując Mariana Turskiego “To mogło wydarzyć się w każdym miejscu na świecie”.

MS

Dowiedziałem się wiele ciekawych informacji na temat traktowania żydów przez Niemców. Było poruszone dlaczego Niemcy nie tolerowali Żydów dlaczego im przeszkadzali. Ciekawym dla mnie aspektem tego wykładu było omówienie ograniczeń które zostawały wprowadzane wobec Żydów co skutkowało tym że Niemcy zabierali im prawa człowieka co ostatecznie dało skutek obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau gdzie był to obóz śmierci dla nich. Dowiedziałem się też co oznacza sam tytół wykładu który brzmi ” Auschwitz nie spadło z nieba” i było podane dużo ciekawych definicji jak my interpretujemy ten tytół. Były też pokazane ciekawe slogany i nagłówki gazet gdzie żydzi byli obrażani w sposób nie ludzki.  

GD

Przychodząc na te zajęcia miałem odczucia, że będą to kolejne lekcje dotyczące „suchych” faktów dotyczących Holokaustu oraz obozów koncentracyjnych. Stało się jednak inaczej. Nużące fakty i liczby zostały zastąpione wystąpieniem mężczyzny opowiadającym o Żydach oraz wygłaszający mowę dotyczącą zachowań, w tamtym czasie, które mogłyby mieć miejsce obecnie wszędzie. Zwracał uwagę na obojętność, a bardziej na to, by nie być obojętnym wobec nierówności. Wydaje mi się, że ten fragment najbardziej zapamiętam po tych całych zajęciach, ponieważ jest to prawdziwe w dobie obecnych czasów i konfliktów. Rasizm i dyskryminacja to główne problemy, a brak obojętności na pewno pomoże mniejszościom w trudnych momentach.

JM

Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem się o wykluczeniu społecznym żydów w XX wieku.

Żydzi mieli zakaz wstępu do różnych placówek oraz miejsc publicznych.

Takie miejsca miały tablice zakazujące wstępu owym żydom.

Dyskryminacja oraz przemoc względem żydów była i nadal jest odrażająca.

JC

Z spotkania z panią z muzeum Warszawskiego nie dowiedziałem się może nowych faktów historycznych lecz zostały mi ukazane zachowanie jakie nas ludzi mogą kształtować gdy jedna z stron nam je przekazuje. Chodzi mi o to jak w latach 30, niemieccy skrajnie prawicowi politycy narzucali innym obywatelom jakieś własne racje i jak w ten sposób oni pod wpływem mowy nienawiści powtarzali to o czym mówiła oraz robiła władza. Dowiedziałem się także jak ważne jest to, że każdy w demokratycznym państwie ma równe prawa i jak istotny jest fakt że nie możemy zapominać by o nie walczyć. Najważniejsze w tym wszystkim jest to by nie dać się zaślepiać manipulacją która jest nam serwowana. 

WN

Moim zdaniem projekt ze strony muzeum zostało dobrze zrobiony, Głównym tematem rozmowy była dyskryminacja Żydów przez Niemców ale także ogólna mowa nienawiści i pochodne czynności po niej. Z warsztatów wyniosłem dużo aczkolwiek najbardziej utkwiło mi to jak żydzi zaczęli być lekko odpychania od społeczeństwa w Berlinie poprzez liczne zakazy, żeby z czasem zmieniło się to w wielki holokaust. 

Uważam, że były to całkiem udane warsztaty, które zachowam w pamięci jako cenny zbiór wiedzy z historii która niestety w tamtych czasach nie była za miła. 

MM

Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem się:

Jak wyglądało życie ludzi pochodzenia Żydowskiego w XXw. Zaciekawił mnie temat mowy nienawiści kierowanej w ich kierunku, ponieważ nie miałem pojęcia o tak dużej skali tego, z tego powodu były nawet pisane książki czy drukowane plakaty.

AP

Spotkanie z Pania z muzeum było naprawdze ciekawe  i wartościowe.  Panina warsztatach pokazała jak ważna jest tolerancja, nieważne kto jaki jest, jakiego  pochodzenia czy ma inny kolor skóry , jesteśmy sobie równi.

KW

Dowiedziałem się jak wygląda piramida manifestacji uprzedzeń i nienawiści wg Gordona Allporta.

– Przypomniała mi się „ustawa o ochronie niemieckiej  krwi i czci”.

– dowiedziałem się również dokładniej  jak wyglądała przemoc w 1938-1941.

– Lekcja dodała mi pewności siebie w sytuacjach, gdy usłyszę, że historia jest naciągana to powinienem zareagować w jakiś sposób.

-Wiele się dowiedziałem na temat wykluczeniu społecznym Żydów w XX.w

Żydzi nie mieli wstępu do różnych placówek oraz miejsc publicznych.

MT

Z dzisiejszego spotkania dowiedziałem się wiele rzeczy o Auschwitz jak również o rasizmie na świecie. Podczas 2 wojny światowej Niemcy masowo mordowali żydów za ich poglądy i pochodzenie. Zorganizowali noc kryształową, gdzie wtedy zamordowali i zniszczyli dobytek wielu żydów odbyło to się w nocy z 9 na 10 listopada 1938. Ulice niemieckich miast zostały zasypane odłamkami szkła i kryształów z żydowskich domów stąd właśnie wzięła się ta nazwa. Była mowa o strasznych rzeczach, które działy się w obozach niemieckich. Został również poruszony rasizm w dzisiejszych czasach do osób innej rasy jak i orientacji i że jest to bardzo duży problem i trzeba z nim walczyć

PK

Na warsztatach online w Muzeum POLIN dowiedziałam się między innymi o piramidzie nienawiści, która przedstawia po kolei poziomy, na których stawiano Żydów. Wszystko zaczęło się bezbronnie od małych obostrzeń dla tej grupy ludzi, a skończyło śmiercią ogromnej ilości osób. Wiem teraz jak wszystko się zaczęło.

AS

Na dzisiejszej lekcji języka polskiego mieliśmy spotkanie z Panią z muzeum Polin, przedstawiała nam rozwój wydarzeń, który doprowadził do zagłady. Było to bardzo ciekawe spotkanie. Pani pokazywała nam wydarzenia w latach 30 i kolejne etapy które po sobie następowały. Bardzo podobał mi się sposób prowadzenia tej lekcji. Dużo filmików informacyjnych oraz obrazków na pewno utkwi w pamięci na dużej niż po prostu rzucone słowa w kierunku naszej klasy. Była to da nas lekcja nie tylko na tematy niemiecko-żydowskie ale również na temat dyskryminacji kogokolwiek. Nie możemy stawiać innych ludzi na drugim miejscu i uważać ich za gorszych, ponieważ po części wszyscy jesteśmy tacy sami. Jest to bardzo przykra sytuacja gdy inni ludzie dyskryminują resztę społeczeństwa tylko przez na przykład kolor skóry lub to skąd dana osoba pochodzi. Według mnie wszyscy jesteśmy sobie równi i takie sytuacje wcale nie powinny mieć miejsca ani w dzisiejszych czasach ani kiedykolwiek indziej. Myślę, że ta lekcja dała nam dużo do zrozumienia i każdy zapamięta z niej coś ważnego.

AB