Dokumenty aplikacyjne

Uczennice i uczniowie kl.2 w rozmowie on-line z panią Magdaleną Łukowską z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, zdobyli wiele ciekawych informacji na temat pisania CV oraz listu motywacyjnego ? Usłyszeliśmy, jak w swoim liście motywacyjnym przedstawił się Leonardo da Vinci swojemu przyszłemu pracodawcy
Zdjęcie – załączyć, czy raczej nie? Jeśli tak, to jakie?
? Jak w odpowiedni sposób opisać swoje umiejętności i kompetencje?
? Czy warto łamać przyjęte schematy i przedstawić siebie z kreatywnej strony?
? Już znamy odpowiedzi na te pytania!

Morał wypływający ze spotkania ➡️ dobrze napisane CV oraz list motywacyjny zwiększają szansę na zdobycie pracy!