Kurs na klimat w 1a

Kolejny cykl warsztatów w ramach projektu „Uwaga Klimat !” Amnesty International przygotowały i przeprowadziły w formie zdalnej uczennice klasy 1a: Ola Iwaszuk, Dominika Raczyk i Amelia Świerlikowska.

         Uczennice przygotowały prezentację multimedialną na temat  zmian środowiska przyrodniczego, w tym:

  • jakie są przyczyny oraz skutki zmian klimatu;
  • mechanizm powstawania efektu cieplarnianego i jego skutki;
  • wpływ działań człowieka na pogłębianie się efektu cieplarnianego i zmian klimatu;
  • wpływ gazów cieplarnianych na zmiany klimatu;
  • znaczący wpływ człowieka na efekt cieplarniany 

         Na koniec warsztatów uczniowie i uczennice mogli sprawdzić swoją wiedzę w formie quizu poprzez aplikację Kahoot!

koordynatorka projektu – Małgorzata Opałka