Podziękowania

Dziękuję nauczycielkom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, wszystkim tym, którzy z pasją angażują się w życie naszej małej szkolnej społeczności! Współpraca z Państwem to prawdziwa radość i poczucie spełnienia; to również świadomość możliwości realizacji kolejnych celów.

Gratuluję wszystkim, którzy otrzymali Nagrodę Dyrektora za działania podjęte w roku szkolnym 2019/2020. Dzięki Państwa pracy młodzież ucząca się w naszym liceum odnosi sukcesy, a szkoła może poszczycić się wspaniałymi osiągnięciami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Kamila Możdżeń-Berbeć