Rekrutacja – wybierz najlepsze!

Trwa realizacja projektu unijnego EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI W POWIECIE TRZEBNICKIM. Pozyskaliśmy prawie MILION złotych na lata 2019 – 2021 na organizację zajęć edukacyjnych, zakup pomocy naukowych, doposażenie gabinetów, pomoc psychologiczną. Obecnie zajęcia prowadzone są zdalnie. Młodzież kształci się pod kierunkiem doświadczonych nauczycielek i doskonali wiedzę oraz umiejętności z takich przedmiotów, jak:
matematyka, biologia,
chemia, fizyka, geografia, zajęcia wspierające uzdolnienia informatyczne i korzystania z TIK (technologia i komunikacja),
j. angielski, komunikacja interpersonalna, przedsiębiorczość (planowanie kariery).
Szkolną opiekunką projektu jest p. dyrektor Kamila Możdżeń – Berbeć, a organizacją zajęć zajmuje się p. wicedyrektor Monika Komisarczyk
Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją W DROGĘ oraz Starostwem Powiatowym w Trzebnicy.