Rozporządzenia MEN

Zamieszczamy rozporządzenia MEN z 10, 11, 20 i 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b
Rozporządzenie​_–​_poz​_492.pdf 0.26MB

Uzasadnienie do rozporządzenia
Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_zmieniajacego​_30b.pdf 0.11MB

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30c
Rozporządzenie​_–​_poz​_493.pdf 0.30MB

Uzasadnienie do rozporządzenia
Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_.pdf 0.36MB