Halowa Piłka Nożna Dziewcząt i znowu srebrny medal!


Dzisiaj tj. 05.02.2020 r. nasze dziewczęta rozegrały spotkanie z w ramach Turnieju Międzypowiatowego w Piłkę Halową Dziewcząt, w którym początkowo miały być 4 drużyny. Z przyczyn nieznanych ostatecznie nie przyjechały zespoły z Brzegu Dolnego i z Środy Śląskiej, przyjechał tylko zespół z Milicza, który okazał się dla nas zbyt silny i z wynikiem 4:0 zdobył złoty medal. Nas cieszy II miejsce i srebro na piersi naszych bohaterek. Opiekunką drużyny była pani Anna Krzemieniec.