Samorząd 2019/2020

Przewodnicząca szkoły – Gabriela Kalinowska

Wiceprzewodniczący szkoły – Łukasz Werba

Sekretarka SU – Alicja Syrko

Opiekunki SU: Agnieszka Biarda, Małgorzata Jeżewska

Rzecznik Praw Ucznia – Marcin Leszczyński