Bliżej gwiazd…

Klasy 1bg i 3b uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Krzysztofa Kotysza i Przemysława Mikołajczyka, doktorantów Instytutu Fizyki i Astronomii Uniwersytet Wrocławski, w ramach projektu realizowanego Polskie Towarzystwo Astronomiczne – Astronomers in Schools.

Organizatorką spotkania była Monika Komisarczyk.