Rusza projekt edukacyjny „Edukacja przyszłości w Powiecie Trzebnickim”

Zachęcamy Was do zgłaszania się osobiście u osób prowadzących na następujące zajęcia (termin do 25 września):

Zajęcia z nauk przyrodniczych
Biologia – p. Adrianna Podhorodecka (2  grupy)
Chemia – p. Jolanta Tas (2 grupy)
Fizyka – p. Małgorzata Jeżewska (2 grupy)
Geografia – p. Anna Banaś (1 grupa)
Zajęcia z matematyki
Matematyka – p. Joanna Majchrzak (2 grupy)
Matematyka – p. Elżbieta Wiącek (2 grupy)
Matematyka – p. Anna Borzęcka (1 grupa)
Zajęcia wspierające uzdolnienia informatyczne i korzystania z TIK (edukacja medialna) – p. Monika Komisarczyk (2 grupy)
Zajęcia z języków obcych – 4 grupy
j. angielski – p. Agnieszka Biarda (1 grupa)
j. angielski – p. Joanna Plichta (1 grupa)
j. angielski – p. Anna Kępka (1 grupa)
j. angielski – nauczycielka j. angielskiego
Zajęcia z komunikacji interpersonalnej –
p. Agnieszka Jagodzińska – Zaleska (4 grupy)
Zajęcia z przedsiębiorczości i planowania kariery
p. Bogumiła Łukaniec (2 grupy)