Rekrutacja – terminy

Podajemy terminy dotyczące rekrutacji, zgodne z zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

16 lipca o godz.12.00 wywiesimy listę kandydatów(-ek) zakwalifikowanych, czyli tych, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty i przeszli do kolejnego etapu rekrutacji, oraz niezakwalifikowanych.

Od 16 do 24 lipca przyjmujemy oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów.

25 lipca o godz. 12.00 wywiesimy listę uczniów i uczennic przyjętych do 3-letniego i 4-letniego liceum oraz uczniów(-nic) nieprzyjętych.