Tydzień Kultury Języka Polskiego

Uczniowie i uczennice z klasy 2a zorganizowali trzecią edycję TKJP dla szkolnej społeczności.

Informacje o trudnych formach gramatycznych, wyjątkach w naszym języku oraz znaczeniu archaizmów najczęściej występujących w naszych lekturach zamieściliśmy na plakatach. Dodatkowo w parach lub trójkach przygotowaliśmy się do prowadzenia zajęć rówieśniczych z zakresu wiedzy o języku. Różnego rodzaju ćwiczenia stylistyczne, gramatyczne i frazeologiczne oraz konkursy i kahooty dominowały więc w minionych dniach na lekcjach języka polskiego we wszystkich klasach gimnazjum i liceum.

Młodzieży z różnych klas zainteresowanej humanistyką zaproponowano także spotkanie z Janem Miodkiem, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i wybitnym językoznawcą. Wykład poświęcony zmianom w polszczyźnie na przestrzenie dziejów rozpoczął więc 6 marca wizytę grupy na uczelni. Następnie uczniowie i uczennice spotkali się z doktorem Milanem Lesiakiem w Muzeum Architektury i uczestniczyli w zajęciach na temat roli przestrzeni w kulturze. Zwiedzili także barokową aulę Leopoldina. Na zakończenie wycieczki edukacyjnej zjedliśmy pyszne naleśniki, pierogi i krokiety w Cafe Równik, czyli lokalu promującym aktywizację zawodową ludzi z niepełnosprawnościami, dając im szansę na bycie potrzebnym i niezależnym. Wizytę na wrocławskiej uczelni zorganizowano dzięki udanej współpracy polonistek z doktor Agnieszką Małochą – Krupą, wykładowczynią na UWr, autorką „Słownika feminatywów”

Koordynatorką TKJP jest polonistka, Monika Komisarczyk.

Współpraca: doradczyni zawodowa, Bogumiła Łukaniec.

Serdeczne podziękowania dla zespołu polonistek, które goszczą na lekcjach młodzież z 2a i czuwają nad przebiegiem rówieśniczych zajęć w klasach:)


sdr