1% odpisu podatkowego

„Dar pomnożony przez wdzięczność ogromnieje” Urszula Zybura

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy (SAPLO) funkcjonuje od 2004 r. non profit, jest Organizacją Pożytku Publicznego. Od piętnastu lat działa na rzecz ogółu mieszkańców gminy i powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności szkolnej i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy. Każdego roku finansuje 5 stypendiów dla wyróżniających się uczniów liceum ogólnokształcącego i gimnazjum. Wspiera finansowo również inne potrzeby młodzieży, w tym znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Jednym ze źródeł finansowania tych przedsięwzięć jest 1% odpis podatkowy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań i przekazanie 1% odpisu podatkowego na cele Statutowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. KRS 0000201624

Zarząd SAPLO