Wiedza i doświadczenie

Niecodzienni goście: pani psycholog i pani terapeutka z Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej z Będkowa, pozostawiły trwały ślad w świadomości uczniów klas 1c, 1d, 2a, 3d. Ich kariera zawodowa i codzienna praca z ludźmi potrzebującymi drugiego człowieka, wzmocniły naszą wrażliwość i sens pomagania. Zapraszam do niesienia dobra i doświadczania codzienności w jej różnorodności.

Zapraszam uczniów chętnych do pomocy podczas wigilii dla pacjentów hospicjum 21..12.18r. od godz. 17.

B.łukaniec