Tydzień Edukacji Globalnej 2018

Zmiany klimatyczne oraz migracje są głównym tematem tegorocznego wydarzenia. W szkole odbywają się warsztaty rówieśnicze oraz w Szkole Podstawowej nr 3, wykłady z ekspertkami z UWr i Fundacji Go’n’Act, kampania informacyjna o Celach Zrównoważonego Rozwoju i akcja na rzecz Jemeńczyków i Jemenek dotkniętych klęską humanitarną.

Liderki i liderzy tegorocznej edycji TEG w naszej szkole: Klaudia Długosz i Maja Gozdowska z kl. 2c, Agata Marcisz, Gabriela Książkiewicz, Iga Gepner i Emilia Fronia z kl. 1a, Klementyna Bajewska i Mateusz Chełmoński, Olek Husar i IlonaPietrzak z kl. 1b, Monika Duszyńska, Ania Wiącek i Natalia Wójcicka z kl. 1c.

Działania koordynuje Monika Komisarczyk we współpracy z Małgorzatą Opałką i Bogumiłą Łukaniec oraz gronem pedagogicznym z PZS nr 1 oraz SP nr 3 w Trzebnicy.

dav
dav
dav
dav
mde

dav
dav
dig
sdr
dav
dig
dig
dav
sdr
sdr
sdr
dav

sdr

sdr
sdr
dav