O językowej i kulturowej wrażliwości

W dniach 6 i 7 listopada w klasie 3a liceum odbyły się warsztaty o stereotypowym obrazie Afryki i jej mieszkańców.

Najpierw uczniowie w grupach tworzyli mapy myśli do słów „Afrykanin” i „Afrykanka”, a następnie dzielili się nimi na forum klasy. Większość tych określeń miała charakter stereotypowy i negatywny, dlatego następne zadanie miało pokazać źródło takiego myślenia młodych ludzi. Na podstawie fragmentów książek polskich autorów – Sienkiewicza, Kapuścińskiego, Josepha Conrada – grupy ustaliły, że stereotypowe myślenie o Afrykanach zostało ukształtowane głównie przez XIX-wiecznych autorów, a niektóre z tych utworów, jak np. „W pustyni i w puszczy”, są lekturami obowiązkowymi w Szkole Podstawowej i kreuje stereotypowy obraz Afryki w umysłach małych dzieci. Kolejna lekcja rozpoczęła się od rozmowy o stereotypach, które krążą wśród Afrykanów o białych. Wywiązała się z tego ciekawa dyskusja, której podsumowaniem był film z wykładu Chimamandy Ngozi Adichie z cyklu wykładów TED na temat wpływu przysłowiowej „jednej historii” na tworzenie stereotypów zarówno o białych, jak i czarnych.

Warto dodać, że warsztaty te były wprowadzeniem do Tygodnia Edukacji Globalnej, w którym szkoła bierze czynny udział od 10 lat. Koordynatorką TEG jest polonistka, Monika Komisarczyk.

Marta Sicińska 3a