„Potencjał i kariera”

W naszej szkole powstała sieć wsparcia rozwoju uczniów w kierunku kompetencji kluczowych: Zespół  Life design: od Aktora do Autora.
Cel: poszerzenie kręgu nauczycieli „pierwszego kontaktu” w codziennym „byciu uczniem”, poprzez słuchanie, wspieranie i pomoc w jak najlepszej realizacji stojących przed młodymi ludźmi wyzwań , zadań.
Nauczyciele:
Iwona Chmielowska, Grażyna Grzegorek, Anna Kępka, Anna Krzemieniec, Bogumiła Łukaniec, Małgorzata Opałka, Joanna Plichta, Cecylia Pawlik, ks.Marek Sawicki, Andrzej Stęplowski, Magdalena Świderska, Jolanta Tas, ks.Piotr Wojciechowski, Danuta Buczek – psycholog,
dr Henryk Jarosiewicz – pracownik naukowy UWr
Zapraszamy do wybrania mentora i ustalenia sposobu kontaktu.

Zapraszamy Rodziców w tworzeniu sieci wsparcia.