Jak budować świadomość poczucia godności?

O budowaniu świadomości, że każdy z nas zasługuje na życie w poczuciu godności, opowiadały klasom 3Cg, 3Dg i 1a Lila Krupa, Agata Marcisz i Patrycja Stawowa w ramach kampanii Global Dignity „Różni, ale równi”.

 

Dziewczęta przygotowały dwugodzinne warsztaty, których celem było uświadomienie rówieśnikom i rówieśniczkom, na czym polega uważność w relacjach z innymi ludźmi, zwłaszcza doświadczającymi dyskryminacji z powodu niepełnosprawności, koloru skóry, pochodzenia, czy przekonań. Koordynatorką zajęć była polonistka, Monika Komisarczyk.

Ze strony Global Dignity:

Każdy z nas – dziecko, dorosły, senior – codziennie podejmujemy decyzje, które kształtują rzeczywistość. Mamy możliwość zadbania nie tylko o własną godność, ale także o godność innych poprzez to jak myślimy i działamy. Podejmując świadome decyzje możemy przyczynić się do zmiany świata na lepsze tak, aby ludzie wokół nas czuli i wierzyli w to, że ich życie to wartość sama w sobie.

Dla nas godność opiera się na trzech filarach:

  1. Prawo do godności ma każdy bez względu na wiek, kolor skóry czy wyznanie.
  2. Prawa człowieka stanowią o tym jak powinniśmy być traktowani.
  3. Nasze poczucie godności warunkuje to w jaki sposób traktujemy innych.

Światowy Dzień Godności skupia się przede wszystkim na punkcie trzecim: na sposobie w jaki traktujemy siebie samych i w jaki traktują nas inni.

Pięć podstawowych zasad godności spisanych przez Global Dignity:

  1. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia.
  2. Godne życie to możliwość osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału – wykształcenia, zdrowia, dobrej pracy, przyjaźni, miłości i poczucia bezpieczeństwa.
  3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu istotnych decyzji życiowych i szacunek dla innych w  korzystaniu z tego prawa.
  4. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych ludzi.
  5. Godność to podstawowa wartość motywująca wszelkie działanie.