Uczestnicy RSKN na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

10. maja 2018 r. grupa uczniów uczestniczących w projekcie  współfinansowanym ze środków europejskich  – „Równamy szanse, kształcąc nowocześnie” – wzięła udział  w zajęciach eksperymentalnychna Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego. Tematem warsztatów było pozyskiwanie i przetwarzanie danych przestrzennych GIS. Uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje kompetencje naukowo – techniczne z wykorzystaniem TI. W ramach eksperymentu naukowego każdy z uczniów przeprowadził analizę wektorową i rastrową w oprogramowaniu QGIS projektując warunki lokalizacji elektrowni solarnej.

Anna Banaś – wykładowca RSKN