Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami młodzieży ze wszystkich klas liceum i gimnazjum odbędą się 14 maja. Poniżej szczegółowy plan:

17.30 – zebrania w gabinetach wychowawców/czyń z rodzicami klas LO i klas drugich gimnazjum

17.30 – spotkanie w auli rodziców młodzieży z klas trzecich gimnazjum

18.15 – spotkanie Rady Rodziców w auli

18.00 – 19.00 – konsultacje z nauczycielami/kami