Warsztaty z doradztwa zawodowego

Dnia 10 kwietnia na pierwszej godzinie lekcyjnej odwiedziła nas pani Agata Sala, menedżer personalny w firmie QAD. Tematem zajęć było doradztwo zawodowe, z naciskiem na poznanie procesu budowania własnej ścieżki kariery. 

Pani Sala krótko się przedstawiła i rozdała nam przykładowe oferty pracy, prosząc, byśmy zwrócili uwagę na kryteria, które powinien spełniać  przyszły pracownik.

Ze spotkania wysunęliśmy następujące wnioski:

– kompetencje dzielą się na twarde (cechy konkretne, mierzalne, niezbędne do wykonywania danej pracy. Można je potwierdzić dyplomami, certyfikatami, świadectwami. Do tej grupy kompetencji zaliczamy przede wszystkim posiadaną wiedzę i umiejętności) i miękkie (dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych);

– do najważniejszych umiejętności na rynku pracy należą:  znajomość języka obcego, umiejętność obsługi wybranych programów komputerowych, dyspozycja czasowa, posiadanie odpowiedniego statusu/dokumentów (np. prawa jazdy), niektóre zainteresowania, cechy charakteru (np. odpowiedzialność, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, kompetentność, poczucie humoru, kultura osobista, kreatywność).

Spotkanie wspominamy bardzo pozytywnie. Serdecznie dziękujemy pani Sali za poświęcenie dla nas swojego czasu.

Justyna Krzemień z  IbLO