Zwycięstwo drużyn #PI i # Na Fali

19.04, 6 drużyn z naszego liceum uczestniczyło w corocznej  grze miejskiej zorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską, w ramach ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny na politechniki”.  Grę miejską ukończyło 18 drużyn.
Drużyny, które najszybciej przeszły trasę i poprawnie wykonały wszystkie zadania przygotowane przez koła naukowe PWr
miejsce (czas przejścia trasy 55 minut)
drużyna nr 13 #PI
liderka: Nicole Moskal
1. Aleksander Skrzypek
2. Sandra Cierniak
3. Kacper Skalski
4. Dawid Hućko
5. Konrad Szulc

3⃣ miejsce (czas przejścia trasy 57 minut)
drużyna nr 10 #NaFali
liderka: Klaudia Spyrka
skład:
1. Agata Ślusarek
2. Wojciech Farganus
3. Karol Kras
4. Michał Rudawski
5. Filip Grodziński

Hasło gry: „Innowacja jest Kobietą”, ale wsparcie Panów, okazało się sukcesem!
Gratuluję wszystkim uczestnikom i za rok zapraszam również w imieniu organizatorów:) Wiedza o uczelni i zabawa idą w parze!

B.Łukaniec