II Seminarium o Edukacji: matematyka, przyroda, świat

Po raz drugi dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy zorganizowała spotkanie osób, którym bliskie są tematy związane z edukacją, nauką i pasją. Wydarzenie powstało we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu, nauczycielami zespołów matematyczno – informatycznego i przyrodniczego oraz przy wsparciu pani pedagog i uczniów. II Seminarium o Edukacji: matematyka, przyroda, świat odbyło się 28 lutego 2018r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy. Honorowym patronatem objęli je: pan Waldemar Wysocki – Starosta Powiatu Trzebnickiego oraz pan Marek Długozima – Burmistrz Miasta i Gminy Trzebnica.

Swoja obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, Pan Starosta Waldemar Wysocki oraz Pan Burmistrz Marek Długozima, dyrektorzy placówek oraz szkół powiatowych i gminnych, nauczyciele, przedstawiciele rodziców oraz uczniowie, a także goście – prelegenci. Pan Wojciech Małecki – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, fizyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – wygłosił dwa wykłady: „Przyroda jest jedna – niezależnie od szkolnych przedmiotów nauczania” oraz „To co najważniejsze w matematyce – omówienie raportu przygotowanego dla OECD  „Numeracy 2030” autorstwa  prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka”, dr Tomasz Greczyło – adiunkt w Zakładzie Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel fizyki w klasie VII szkoły podstawowej – wygłosił wykład na temat: „Czytanie – aktywny proces intelektualny – co z tego wynika?”, natomiast pani Dorota Roman – Jurdzińska, Kierownik Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, przedstawiła odczyt pod tytułem „Co nam mówią wyniki egzaminów zewnętrznych (na przykładach przedmiotów przyrodniczych)”. Nauczyciele Powiatowego  Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy przedstawili przykłady dobrych praktyk w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Celem spotkania było popularyzowanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych w środowisku lokalnym, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w kontekście reformy edukacji, kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i gminy jako miejsc przyjaznych nauce i edukacji, integracja środowiska lokalnego. Tematyka, jaką poruszali prelegenci, dotyczyła interdyscyplinarności w nauczaniu przedmiotów ścisłych, integracji międzyprzedmiotowej w edukacji, efektywnego i efektownego nauczania przedmiotów ścisłych oraz wpływu egzaminów zewnętrznych na jakość nauczania przedmiotów ścisłych.

Wszystkim nam zależy na wzmocnieniu roli edukacji i podkreślaniu jej wpływu na życie każdego człowieka. Szczególnie ważna jest umiejętność postrzegania świata nauki jako elementu spajającego różne jej dziedziny. Stąd tytuł II Seminarium o Edukacji: matematyka, przyroda, świat. Tylko pozornie przedmioty nauczane w szkole są bytami osobnymi, tak naprawdę wszystkie one łączą się i jako jedność pozwalają ten świat zrozumieć. Przedmioty ścisłe i humanistyczne nie istnieją bez siebie. Podstawowa umiejętność czytania i pisania jest niezbędne do tego, by w przyszłości zdobywać kosmos. „Szkiełko i oko” nie wystarczają, by poznać świat. „Widzieć świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce” – to za mało. Edukowanie młodzieży to przede wszystkim „prawdy żywe”. I taki jest cel tego typu spotkań – pokazanie, że celem nauczania nie jest jedynie przekazywanie wiedzy, celem współczesnej edukacji jest rozbudzanie pasji, przekazywanie „prawd żywych”, które będą drogowskazem dla młodego człowieka.

Poniżej prezentujemy fragment szczegółowej relacji, którą można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/PZS1Trzebnica:

Goście bardzo ciekawie opowiadali o roli przedmiotów ścisłych w obecnym świecie, o metodach nauczania oraz powiązaniach z innymi dziedzinami wiedzy. Szczególnie interesujący był temat o przyszłości matematyki. Ważną częścią Seminarium była prezentacja o dobrych praktykach stosowanych w naszej szkole przez nauczycieli matematyki, informatyki i przedmiotów przyrodniczych. Prezentowali ją p. Magdalena Świderska, p.Adrianna Podhorodecka, p.Małgorzata Jeżewska i p.Sławomir Matysiak. Zajęcia terenowe, projektowe, pozalekcyjne , współpraca z wyższymi uczelniami, udział w wielu konkursach i olimpiadach oraz wiele innych działań – to wszystko sprawia, że jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU !!! Jak bardzo dbamy o poznanie naszych uczniów, udowodniła swoim wystąpieniem p.Bogumiła Łukaniec – nasz doradca zawodowy. Niezwykle interesującym akcentem był również film stworzony przez grupę uczniów, promujący naukę przedmiotów ścisłych, a tak naprawdę pasję i ciekawość świata. Całość uświetniły też występy artystyczne naszych uczniów.

Szczególnie dziękujemy naszym sponsorom, firmom: Sanmar, Triada Dom, Kamilnotebook, DanBud.