Warto się uczyć

Zapewniał Jan Akimienkow, absolwent naszej szkoły, student V roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i entuzjasta nauki.

W rozmowie z klasami humanistycznymi Janek położył nacisk na kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz krytyczną lekturę tekstów różnego typu. Zachęcał młodsze koleżanki i kolegów do zadbania o właściwą organizację czasu i stawianie sobie celów, świadome kierowanie własnym rozwojem. Spotkanie ze studentem prawa  było doskonałą  okazją do zadawania pytań o wybór kierunku, specyfikę studiów, sposoby uczenia się.