Egzamin maturalny 2018

Maturzyści i Maturzystki,

zapraszamy do zapoznania się z informacjami w sprawie tegorocznego egzaminu maturalnego:

Informacje i komunikaty  CKE

INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE
obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

20170901_egzamin maturalny_CKE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku

komunikat-o-przyborach

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

komunikat-o-dostosowaniach-warunkow-i-form-przeprowadzania-egzaminu

Deklaracja maturalna

deklaracja-1a

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego
w 2018 roku

20170901 EG EM Harmonogram egzaminów w 2018 r.

Egzamin maturalny 2018-skrót_prezentacja

matura_2018_prezentacja.pdf