Nasi uczniowie ponownie na Politechnice Wrocławskiej.

13 grudnia 2017 r.  uczniowie 2 i 3 klasy politechnicznej liceum, biorący udział w projekcie unijnym z fizyki „Równamy szanse, kształcąc nowocześnie”, pod opieką Pań Danuty Szuber i Małgorzaty Jeżewskiej udali się na Politechnikę Wrocławską.

Uczestniczyliśmy tam w Laboratorium Podstaw Fizyki w zajęciach z prof. Januszem Bożymem. Na zajęciach omawialiśmy zagadnienia z działu optyki. Podczas ćwiczeń wyznaczaliśmy między innymi długość fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, zapisując obliczenia i wyniki obserwacji w kartach pracy. Były to bardzo ciekawe zajęcia, w które wszyscy, bez wyjątku bardzo zaangażowaliśmy się. Oliwia Stępień 2b LO