Jak zbudowana jest bakteria?

30 listopada odbył się wyjazd do Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzięli w nim udział uczniowie i uczennice   6 grup projektowych.

Na początku zostaliśmy zapoznani z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w laboratorium oraz podzieliliśmy się na dwie grupy. W jednej z nich zajęcia prowadziła Pani dr Katarzyna Guz-Regner, w drugiej doktorant Mateusz Speruda. Prowadzący przedstawili   tematykę zajęć, omówili wstęp oraz opowiedzieli, na czym polega nasze zadanie. Pracowaliśmy w parach, a nad każdą dwójką czuwał przydzielony wcześniej student  mikrobiologii. Dzięki ich pomocy z łatwością wykonaliśmy doświadczenie, które polegało na zbadaniu i opisaniu danej bakterii, pracując z mikroskopem. Bakterie miały różne postacie, dlatego z zaciekawieniem przyglądaliśmy się mikroorganizmom z jakimi pracowaliśmy my oraz nasze koleżanki i koledzy.  Po wykonaniu zadania wspólnie omówiliśmy wyniki i wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski, którymi dzieliliśmy się z całą grupą.

Na koniec podziękowaliśmy naszym pomocnikom, którzy dostarczyli nam wielu nowych wiadomości oraz Pani i Panu prowadzącym. Ten wyjazd pozwolił nam odkryć cechy mikroorganizmów, udoskonalił umiejętność wykonywania doświadczeń oraz wyciągania z nich wniosków. Podczas zajęć towarzyszyły nam biolożki Danuta Szuber  i Adrianna Podhorodecka.

 

 

Anna Bochenek